Jahr, Ernst Håkon (red.). "Framtidsnorsk - norsk språk i 2050. Landslaget for språklig samling 60 år 1959 - 2019"
PDF

Hvordan referere

Skjekkeland, M. (2022). Jahr, Ernst Håkon (red.). "Framtidsnorsk - norsk språk i 2050. Landslaget for språklig samling 60 år 1959 - 2019". Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2020

Sammendrag

I 2019 blei 60-årsjubileet for stiftinga av LSS feira med eit jubileumsseminar på OsloMet 21. september 2019. Resultatet av jubileumsseminaret blei ei fin bok på 159 sider, redigert av Ernst Håkon Jahr, utgjeven 2020 på Novus forlag. Boka har namn etter seminaret, med tittelen Framtidsnorsk - norsk språk i 2050. Landslaget for språklig samling 60 år 1959 - 2019. Boka tar opp i seg mange av innlegga på seminaret, der det deltok framifrå språkforskarar og språkbrukarar, dei fleste med ulike språkpolitiske meiningar og haldningar: målfolk, riksmålsfolk, samnorsktilhengarar og språkpolitisk uavhengige. Desse har gjeve bidrag til boka: Per Petterson, Kjartan Fløgstad, Thomas Hoel, Lars S. Vikør, John Ole Askedal, Åse Wetås, Ernst Håkon Jahr, Curt Rice, Sylfest Lomheim, Rolf Theil, Andreas Drolsum Haraldstad og Johan I. Borgos. Boka inneheld mange interessante og viktige innlegg som kastar lys over både samnorsktanken og norsk språk og språkpolitikk meir generelt. Tankar om situasjonen for norsk i åra framover blei også drøfta i boka, jamfør namnet på seminaret.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Martin Skjekkeland