Toril Opsahl: ”Egentlig alle kan bidra!”
PDF ()

Hvordan referere

Opsahl, T. (2011). Toril Opsahl: ”Egentlig alle kan bidra!”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 29(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/199

Sammendrag

â en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmilj.er i Oslo. Ph.d.-disputas vedàUniversitetet i Oslo, 12. februar 2010

PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.