Cirkumflekstonelaget i Oppdal

Gjert Kristoffersen

Sammendrag


I artikkelen foreslås en analyse av cirkumï¬âekstonelaget i oppdalsmålet som erutledet fra tidligere og mer generelle analyser av østnorsk tonelagsstruktur.Cirkumï¬âekstonelag, hvis realisasjon i trøndske dialekter har vært knyttet tilrealisasjonen av ï¬âerstavet tonelag 1, har tidligere vært fonologisk analysert somtostavet, som manifestasjon av tonelag 2 knyttet til enstavingsord, og som eteget tonelag. Her argumenteres det for at cirkumï¬âekstonelaget, i hvert fall foroppdalsmålets vedkommende, bør ses som en kontekstuelt betinget realisasjons-variant av det som vil bli referert til som umarkert tonelag. Det konkluderesmed at cirkumï¬âekstonelaget er monosyllabisk og en funksjon av overlang stav-else. Det er derved komplementært fordelt i forhold til tonelagsrealisasjonenbåde i vanlige enstavelsesord og i tostavelsesord. Gitt fraværet av fonemisk kon-trast kan det verken tolkes som tonelag 1, tonelag 2 eller et eget tredje tonelag.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.