Artikulasjonshastighet i norske, svenske ogdanske radionyheter

Nanna Haug Hilton

Sammendrag


Denne artikkelen rapporterer en komparativ undersøkelse av artikulasjonshas-tighet i norsk, svensk og dansk. Antall fonologiske og fonetiske stavelser uttaltper sekund ble målt hos 55 nyhetslesere fra kringkastingsnettverkene NRK, SRog DR. Materialet ble valgt fordi språkbruk i nyhetssendinger på radio bør væregodt forståelig for en stor gruppe mennesker. Vi testet for signiï¬Âkante forskjelleri artikulasjonshastighet både mellom grupper av forskjellige kjønn og mellomgrupper av forskjellige nasjonaliteter. Det viste seg at danske nyhetslesereproduserer signiï¬Âkant ï¬âere fonologiske stavelser per sekund enn det norske ogsvenske nyhetslesere gjør. Dette resultatet diskuteres i lys av resultater fra mel-lomnordiske språkforståelsesstudier fra det siste tiåret.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.