Døves språkholdninger og norsk tegnspråk

Sonja Myhre Holten, Hege Roaldstveit Lønning

Sammendrag


Artikkelen handler om døves språkholdninger, nærmere bestemt om døves hold-ninger til tegnspråknorsk versus norsk tegnspråk. Det kan se ut som om tegn-språknorsken, som er et konstruert tegnsystem basert på norsk talespråksyntaksbrukt på 1970- og 1980- tallet, har hatt stor virkning på døves språkholdninger.Undersøkelsen knyttes til kritisk lingvistikk (Fairclough 2001), og det fokuserespå makt i diskursen (som er en måte å ordne og dele inn verden på). Eldre døvei materialet er generelt positive til tegnspråknorsken og er gjennomgåendenegative i sine utsagn om norsk tegnspråk. Yngre døve, derimot, ser ikke ut tilå ha noe forhold til tegnspråknorsktiden og har gjennomgående positive hold-ninger til at norsk tegnspråk er et språk.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.