Den nye nynorskrettskrivingi

Thorgeir Holm, Sergej Alexander Munkvold

Sammendrag


Den nye nynorskrettskrivingi av 2012 hev eit ustødt grunnlag. Bruket av eit tekstkorpus i arbeidet med den nye rettskrivingi var merkt av mange metodiske lyte, og den uttala målsetnaden at valfridomen i rettskrivingi skulde minskast, er ikkje nådd um ein legg bruksfrekvensen til grunn. Handsamingi av mange einskildord og systemdrag vitnar um vantande målvitskapleg analyse og vantande praktisk kjennskap til korleis ordi vert nytta. Normeringsgrunnlaget for dei nye formene i nynorsknormi synest å vera vestlege varietetar som i større eller mindre mun er umdialektisera etter mynster av bokmål.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.