Begrepsmetaforer om KALDT SINNE

Yuki Minamisawa

Sammendrag


I denne artikkelen analyseres begrepsmetaforer om KALDT SINNE. I kognitiv metaforteori er det mange studier som har belyst SINNE og det har vært foreslått en rekke begrepsmetaforer. Men så langt har det ikke vært mye fokus på KALDT SINNE. Lakoff & Kövecses (1987) hevder at kaldt sinne representerer undertrykt og kontrollert sinne. Kövecses (2005) utvikler denne forklaringen og foreslår FORNUFTIG ER KALDT. Selv om FORNUFTIG ER KALDT er en overbevisende metafor, er det også flere eksempler i norsk som tilsynelatende ikke stemmer overens med denne metaforen. Følgende to problemer illustreres og diskuteres i artikkelen. For det første representerer kaldt sinne av og til ekstremt intenst sinne. For det andre forekommer kaldt/iskaldt oftere med raseri enn sinne. Artikkelen foreslår at disse to problemene kan forklares med primærmetaforen AFFEKSJON ER VARME, så vel som FORNUFTIG ER KALDT.

Emneord (Nøkkelord)


kognitiv metaforteori; følelsesmetaforer; primærmetaforer; kaldt sinne

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.