Pronominal høyredislokering i norsk, det er et interessant fenomen, det

Kaja Borthen

Sammendrag


Formålet med denne artikkelen er å gjøre rede for de diskursrelaterte bruksbetingelsene til pronominal høyredislokering i norsk, altså konstruksjonen illustrert med setningen Det er interessant, det! Artikkelen tar utgangspunkt i eksisterende beskrivelser av fenomenet og tester ut disse gjennom en korpusstudie. Analysen støtter seg til Givóns (1983) observasjon av at språk har en tendens til å signalisere diskontinuitet i diskursen gjennom bruk av markerte konstruksjoner. Essensen i analysen er at pronominal høyredislokering, gjennom sin markerte form, signaliserer en lavere grad av temakontinuitet og forutsigbarhet enn det man ellers kunne forvente uten det høyredislokerte pronomenet. Dette gjør konstruksjonen spesielt passende i forbindelse med små brudd i diskursen. I tillegg signaliserer konstruksjonen at ytringen skal tolkes i lys av en implisitt tilgjengelig kontrasterende proposisjon, noe som fører til ulike typer pragmatiske effekter. Artikkelen omfatter også en drøfting av relasjonen mellom pronominal høyredislokering og andre typer høyredislokering, inklusive pragmatiske partikler i etterstilt posisjon.


Emneord (Nøkkelord)


Høyredislokering; subjektsdublering; korpusstudie; tema; temaskifte; kontrast; relevansteori

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.