Kan ikke du stå der, da? En sosiokognitiv analyse av finalpartikkelen da i interrogative kan-anmodninger

Paweł Urbanik

Sammendrag


Artikkelen tar for seg bruk av finalpartikkelen da i interrogative anmodninger med modalverbet kan. Fenomenet analyseres i naturlig forekommende samtaler og ses på fra et sosiokognitivt perspektiv som forbinder kognitivt orientert pragmatikk med interaksjonell lingvistikk. Når da brukes i anmodninger, henviser taleren til en eller flere kontekstuelle premisser som implisitt skal begrunne hans anmodning. Datamaterialet viser at da regelmessig brukes i negerte interrogativer og at den svært sjelden forekommer i positive interrogativer. Dette er fordi partikkelens semantikk identifisert gjennom den sekvensielle analysen inngår i et komplekst samspill med ytringens funksjon. Da kommuniserer hvordan kontekstuelle premisser forholder seg til det proposisjonelle innholdet og til selve handlingen anmodningen indikerer på bakgrunn av det forutgående i interaksjonen. Forekomsten av da synes å markere handlingen som høyst ønskelig ved å referere til mottakerens medansvar for selve anmodningen samtidig som hennes spillerom i interaksjonen snevres inn.

 


Emneord (Nøkkelord)


Finalpartikkelen da; anmodning; interrogativ; interaksjonell lingvistikk; pragmatikk

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.