“Tvert imot, det er mye vi ikke vet”. En studie av bruksbetingelsene til diskursmarkøren tvert imot

Aleksander Eidsmo

Sammendrag


I denne artikkelen foreslår jeg en ny semantikk for den pragmatiske markøren tvert imot. Dette adverbet har hittil fått lite oppmerksomhet, og de eksisterende beskrivelsene av når uttrykket brukes, er mangelfulle. Analysen jeg foreslår, bygger på Frasers (1996b, 1999) kategorisering av pragmatiske markører. Datagrunnlaget er autentiske forekomster av tvert imot hentet fra et tilgjengelig tekstkorpus. Jeg ser på tvert imot i ulike syntaktiske posisjoner.


Emneord (Nøkkelord)


Pragmatikk; diskursmarkør; pragmatisk markør; kontrastiv; elaborering

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.