Store spørsmål om små ord. Innledning til temanummer om pragmatiske partikler i norsk

Kaja Borthen

Sammendrag


I denne innledningen defineres termene pragmatisk partikkel og pragmatisk markør, og en del alminnelig antatte underkategorier av pragmatiske partikler blir kort presentert. Teksten viser til faglitteratur om norske pragmatiske partikler, så vel som til noen hovedretninger innen forskning på pragmatiske partikler. I innledningen inngår også en presentasjon av hver av artiklene i temanummeret, med fokus på deres spesifikke bidrag i den pågående forskningen på pragmatiske partikler.


Emneord (Nøkkelord)


Pragmatisk partikkel; pragmatisk markør

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.