Om preverbale adverbialer

Marit Julien

Sammendrag


Denne korte artikkelen tar for seg preverbale adverbialer, det vil si adverbialer som kan stå mellom det initiale leddet og det finitte verbet i setninger som i ut-gangspunktet skulle ha det finitte verbet på andre plass. Disse adverbialene modifiserer den proposisjonelle kjernen i utsagnet, noe som viser seg i at når et slikt adverbial står preverbalt, kan elementer som ikke inngår i den proposi-sjonelle kjernen, ikke opptre i domenet til det preverbale adverbialet. Syntaktisk sett er preverbale adverbialer fraser, ikke hoder, og jeg vil vise at det fins grunner til å anta at de er satt inn direkte i den preverbale posisjonen når de står foran det finitte verbet.

Emneord (Nøkkelord)


V2; preverbale adverbialer; proposisjon; syntaks; semantikk

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.