"Se å få deg et liv!" - om grammatikalisering og bruk av se-o-V-konstruksjonen i norsk

Urd Vindenes

Sammendrag


Se-o-V-konstruksjonen brukes i norsk blant annet som en ekspressiv forsterker av imperativ: Se å få deg et liv! Den består av verbet se som innledningsverb, et forbinderord [o] (og eller å i skrift) og et følgeverb som enten står i infinitiv (se å komme deg ut) eller med samme bøyingsform som se (se og kom deg ut). Konstruksjonen kan også brukes med preposisjonen til: Se til å komme deg ut. Det fins altså tre ulike varianter av konstruksjonen, og dette er et eksempel på lagdeling. Når verbet se brukes i se-o-V-konstruksjonen, har det flere egenskaper til felles med hjelpeverb, og den leksikalske betydninga er avbleika. I artikkelen argumenterer jeg for at se-o-V-konstruksjonen har som funksjon å uttrykke resultativt aspekt, deontisk modalitet og intensjonalitet, og at disse egenskapene begrenser hvilke typer verb som kan stå som følgeverb i konstruksjonen, samt hvilke bøyingsformer verba kan ha.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.