Lokativalternasjonen og dativ på Nordvestlandet
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

lokativalternasjonen
leddstillingsvariantane

Hvordan referere

Anderson, M., & Åfarli, T. A. (2016). Lokativalternasjonen og dativ på Nordvestlandet. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 33(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1233

Sammendrag

I denne artikkelen argumenterer me for at dei to leddstillingsvariantane i lokativalternasjonen skal analyserast som to radikalt ulike strukturar, der den eine har ein postverbal struktur som består av direkte objekt og eit adjungert predikatsadverbial, og der den andre har ein postverbal struktur som består av ei ikkje-verbal småsetning med småsetningssubjekt og småsetningspredikat. Me syner at både syntaktiske og semantiske eigenskapar ved lokativalternasjonen kan predikerast ut frå ein slik strukturell skilnad. I siste halvdel av artikkelen syner me i detalj at kasusdistribusjonen i to norske dativdialektar på Nordvestlandet fylgjer direkte frå hypotesen om at dei to leddstillingsvariantane i lokativalternasjonen er strukturelt ulike på den måten me postulerer.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.