Oppslag

Temahefte om andrespråkstilegnelse

 

Begrepet andrespråkstilegnelse brukes for å betegne ikke-primær språktilegnelse hos barn og voksne. Målet med å forske på dette er å forstå og beskrive hvordan ikke-primær språktilegnelse foregår, samt identifisere hvilke faktorer som virker inn på språktilegnelsesprosessen. Termen andrespråk brukes ofte om all ikke-primær språktilegnelse, uavhengig av om språket som tilegnes er språk nummer to, tre eller fire.

 
Innlevert: 2019-01-14 Mer ...
 
1 - 1 av 1 elementer