Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Redaksjonelt

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Redaktøren sender artikkelen til minst to fagfellar, som får lese ei anonym utgåve av han. Fagfellane sjølv vert og helde anonyme. Slik vert det ei dobbeltblind vurdering. Fagfellane vert valde ut frå den faglege ekspertisen dei har. NLT freistar å sende artiklane til dei beste fagfolka, og særleg dei som har forska på same eller liknande emne tidlegare. Slik kan ein tryggje kvaliteten på artklane, og slik kan og redaktøren vere viss på at vurderinga av artiklane har ei vitskapleg tyngd.

 

Publiseringsfrekvens

NLT kommer ut med to nummer per årgang.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

 

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...

 

Redaktør og redaksjonsråd

Janne Bondi Johannessen (UiO), redaktør

Kari Kinn (Universitetet i Oslo)

Kaja Borthen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)

Kurt Braunmüller (Universität Hamburg)
Helge Dyvik (Universitetet i Oslo)
Kristin Melum Eide (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)
Lena Ekberg (Lunds universitet)
Hans Olav Enger (Universitetet i Oslo)
Thórhallur Eythórsson (Islands universitet)
Ingrid Lossius Falkum (Universitetet i Oslo)
Jan Terje Faarlund (Universitetet i Oslo)
Hilde Hasselgård (Universitetet i Oslo)
Ernst Håkon Jahr (Universitetet i Agder, Kristiansand)
Marit Julien (Lunds universitet)
Gjert Kristoffersen (Universitetet i Bergen)
Helge Lødrup (Universitetet i Oslo)
Tore Nesset (UiT Norges arktiske universitet, Tromsø)
Jan Svennevig (Universitetet i Oslo)
Marit Westergaard (UiT Norges arktiske universitet, Tromsø)
Tor Anders Åfarli (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)

 

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i NLT lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.

 

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.