Tidsskriftet

HOVEDFOKUS OG SPENNVIDDE

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori.

OM FAGVURDERINGSPROSESSEN

Redaktøren sender artikkelen til minst to fagfellar, som får lese ei anonym utgåve av han. Fagfellane sjølv vert og helde anonyme. Slik vert det ei dobbeltblind vurdering. Fagfellane vert valde ut frå den faglege ekspertisen dei har. NLT freistar å sende artiklane til dei beste fagfolka, og særleg dei som har forska på same eller liknande emne tidlegare. Slik kan ein tryggje kvaliteten på artiklane, og slik kan og redaktøren vere viss på at vurderinga av artiklane har ei vitskapleg tyngd.

PUBLISERINGSFREKVENS

NLT kommer ut med to nummer per årgang.

OPEN ACCESS-RETNINGSLINJER

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i NLT lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.

ARKIVERING

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.