Forfatterdetaljer

Kvifte, Tellef, Høgskolen i Telemark, Norge