Forfatterdetaljer

Omholt, Per Åsmund, Høgskolen i Telemark, Norge

  • Nr 29 (2015) - Artikler
    Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk
    Sammendrag  PDF
  • Nr 31 (2017) - Bokmeldinger
    Polskans historia. En studie i melodityper og mot-ivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok.
    Sammendrag  PDF