Forfatterdetaljer

Tønsberg, Knut, Universitetet i Agder, Norge

  • Nr 29 (2015) - Artikler
    Akademiseringen av norsk folkemusikk, jazz og populærmusikk i Norge – the same story?
    Sammendrag  PDF