Forfatterdetaljer

Kjøk, Jarnfrid, Norge

  • Vol 28 (2014) - Bokmeldinger
    Astrid Nora Ressem (red.): Norske middelalderballader: Melodier. Bind 2. Ridderballader, Kjempe- og trollballader
    Sammendrag  PDF