Forfatterdetaljer

Gjertsen, Ingrid, Norge

  • Nr 30 (2016) - Bokmeldinger
    Lene Halskov Hansen: Balladesang og kædedans. To aspekter av dansk folkevisekultur
    Sammendrag  PDF