Forfatterdetaljer

Ranheim, Ingar, Norge

  • Nr 29 (2015) - Bokmeldinger
    Anne Margrete Fiskvik & Marit Stranden (red.): (Re)Searching the Field. Festschrift in honour of Egil Bakka
    Sammendrag  PDF