Forfatterdetaljer

Ternhag, Gunnar, Stockholms universitet, Sverige

  • Vol 28 (2014) - Bokmeldinger
    Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet.
    Sammendrag  PDF