Musikk og Tradisjon: Oppslag http://ojs.novus.no/index.php/MOT <p><em>Musikk og tradisjon</em> er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM). Tidsskriftet presenterer forskning innenfor området som ICTM dekker, det vil si tradisjonell musikk og dans i vid betydning. <em>Musikk og tradisjon</em> het inntil 2009 <em>Norsk folkemusikklags skrift</em>. Det ble første gang ble utgitt i 1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer.</p><br /> <strong>Medlemskap/papirabonnement bestilles på <a title="MOT" href="http://novus.mamutweb.com/Shop/List/Musikk-og-tradisjon/69/1" target="_blank">forlagets hjemmeside</a></strong> nb-NO Manuslokk Musikk og tradisjon 2021 http://ojs.novus.no/index.php/MOT/announcement/view/9 Musikk og Tradisjon 2021-01-19