1.
Ternhag G. Bjørn Aksdal & Elisabeth Kværne: "Langeleiken – heile Noregs instrument". MOT [Internett]. 14. desember 2022 [sitert 25. september 2023];36. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2138