Fredriksson, D., S. Mæland, K. Eriksson, A. S. Blengsdalen, og A. K. Rygh. «Konferanserapporter». Musikk Og Tradisjon, bd. 36, desember 2022, http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2141.