[1]
H. O. Gorset, «Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson, Magnus Gustafsson (red.) "Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker", 2019», MOT, bd. 34, s. 10, des. 2020.