Seiersten, K. M., Holmgren, I. og Haukås, B. (2022) «Sammendrag av folkemusikk- og folkedanserelaterte masteroppgaver», Musikk og Tradisjon, 36. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2142 (åpnet: 4 oktober 2023).