Gorset, H. O. (2020) «Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson, Magnus Gustafsson (red.) "Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker", 2019», Musikk og Tradisjon, 34, s. 10. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1924 (åpnet: 17mai2022).