Bakka, E. (2020) «Multi-Track Practices and Linearisation: Safeguarding Variability or Authorised Versions», Musikk og Tradisjon, 34, s. 21. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1921 (åpnet: 17mai2022).