Bakka, E. (2020). Multi-Track Practices and Linearisation: Safeguarding Variability or Authorised Versions. Musikk Og Tradisjon, 34, 21. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1921