(1)
Gorset, H. O. Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson, Magnus Gustafsson (red.) "Spelmansböcker I Norden. Perspektiv På Handskrivna notböcker&Quot;, 2019. MOT 2020, 34, 10.