Astrid Nora Ressem (red.): Norske middelalderballader: Melodier. Bind 2. Ridderballader, Kjempe- og trollballader
PDF ()

Hvordan referere

Kjøk, J. (2015). Astrid Nora Ressem (red.): Norske middelalderballader: Melodier. Bind 2. Ridderballader, Kjempe- og trollballader. Musikk Og Tradisjon, 28. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/692

Sammendrag

Balladane er forteljingar på vers, alle dramatiske, anten romantiske, tragiske eller komiske. Tekstene er i seg sjølve ein stor skatt, i dag lett tilgjengelege i digital form: som transkriberte tekster i Det gamle balladearkivet frå 19971 og i utval med faglege innleiingar i Visearkivet, bokselskapet.no.2 Balladeprosjektet med Folkeviseautomaten3 byr mellom anna også på song av og opplysning om kvedarar. Kjeldeskriftene, sjølve handskriftene til fleire av dei store folkevisesamlarane på 1800-talet, er også digitaliserte, t.d. samlingane etter Sophus Bugge og Moltke Moe på nettsida til Norsk folkeminnesamling.4 Også musikkmanuskript i Nasjonalbiblioteket som oppskriftene av Ludvig Mathias Lindeman er tilgjengelege på nettsida til Nasjonalbiblioteket, bokhylla.no.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.