Astrid Nora Ressem (red.): Norske middelalderballader: Melodier. Bind 2. Ridderballader, Kjempe- og trollballader

Jarnfrid Kjøk

Sammendrag


Balladane er forteljingar på vers, alle dramatiske, anten romantiske, tragiske eller komiske. Tekstene er i seg sjølve ein stor skatt, i dag lett tilgjengelege i digital form: som transkriberte tekster i Det gamle balladearkivet frå 19971 og i utval med faglege innleiingar i Visearkivet, bokselskapet.no.2 Balladeprosjektet med Folkeviseautomaten3 byr mellom anna også på song av og opplysning om kvedarar. Kjeldeskriftene, sjølve handskriftene til fleire av dei store folkevisesamlarane på 1800-talet, er også digitaliserte, t.d. samlingane etter Sophus Bugge og Moltke Moe på nettsida til Norsk folkeminnesamling.4 Også musikkmanuskript i Nasjonalbiblioteket som oppskriftene av Ludvig Mathias Lindeman er tilgjengelege på nettsida til Nasjonalbiblioteket, bokhylla.no.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.