Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet.

Gunnar Ternhag

Sammendrag


Svensk balladforskning har i decennier haft sin centrala miljö vid Svenskt visarkiv. Forskningen har varit en integrerad del av det mödosamma arbetet med utgivningen av bokserien Sveriges medeltida ballader (1983â2001). Ederingsverksamheten har gett incitament till forskning, liksom forskningen har utvecklat editionsarbetet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.