Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet.
PDF ()

Hvordan referere

Ternhag, G. (2015). Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet. Musikk Og Tradisjon, 28. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/691

Sammendrag

Svensk balladforskning har i decennier haft sin centrala miljö vid Svenskt visarkiv. Forskningen har varit en integrerad del av det mödosamma arbetet med utgivningen av bokserien Sveriges medeltida ballader (1983â2001). Ederingsverksamheten har gett incitament till forskning, liksom forskningen har utvecklat editionsarbetet.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.