Samandrag av folkemusikk- og folkedans- relaterte doktoravhandlingar og masteroppgåver
PDF

Hvordan referere

Mæland, S., Authen, C., Haugeland, L. B. G., Rygh, A. K., Klohs, S., & Westling, K. (2021). Samandrag av folkemusikk- og folkedans- relaterte doktoravhandlingar og masteroppgåver. Musikk Og Tradisjon, 34, 13. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1927

Sammendrag

Siri Mæland: Dansebygda Haltdalen – Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway: Triangular interaction between dance, music and partnering. Doctorial theses, Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Faculty of Humanities, Department of Music – Dance Studies, 2019: 39.

Cecilie Authen: Norsk folkemusikk, et fotohistorisk portrett 1840–1940. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Lisa Biktjørn G. Haugeland: Trygve Eftestøl og det gamle spillet – Om spillestil og et blikk mot «det gamle». Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Andrea Kasbo Rygh: Springdans og pols i Østfold. – En studie av springdans- og polsmelodier i håndskrevne notebøker fra Østfoldområdet. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Sissel Klohs: «Di var fele te danse springdans før!» En ny studie av kildematerialet til springdansen fra Vestfold. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Karolina Westling: En vise jeg nu synge vil – Medieringsprosess fra note til viseframføring med fokus på rytme. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.