Gjermund Kolltveit and Riitta Rainio (eds): The Archaeology of Sound, Acoustics and Music: Studies in Honour of Cajsa S. Lund, 2020
PDF

Hvordan referere

Thedens, H.-H. (2020). Gjermund Kolltveit and Riitta Rainio (eds): The Archaeology of Sound, Acoustics and Music: Studies in Honour of Cajsa S. Lund, 2020. Musikk Og Tradisjon, 34, 8. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1926

Sammendrag

Boken som er redigert av Gjermund Kolltveit og Riitta Rainio er nok en konferanserapport, men samtidig en fin form for et festskrift til Cajsa Lund og tegner et omfattende bilde av henne som pioner innen faget musikkarkeologi og hennes arbeid med arkeologiske funn fra Nord-Europa. Gruppen som kom sammen for konferansen i Växjö i februar 2016 er forskere som har samarbeidet i mange år, i noen tilfeller i mange tiår. Alle sammen har sin historie med Cajsa Lund som kollega og/eller mentor og boken begynner da også med fire små hilsener heller enn artikler.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lisens.

Opphavsrett 2020 Hans-Hinrich Thedens