Forord
PDF

Hvordan referere

Eriksson, K. (2021). Forord. Musikk Og Tradisjon, 34, 3. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1919

Sammendrag

2020 har på utallige vis demonstrert hvor viktig musikk- og kulturlivet er for oss mennesker. Coronapandemien lamslo verden og stilte oss overfor vanskelige utfordringer med kaos, isolasjon og sjukdom. Vi står fremdeles midt oppi denne pandemien og vet enda ikke hva framtiden har å bringe. Til tross for alt dette så fortsetter hverdagen og yrkeslivet. Vi fortsetter å danse og synge i stua, spille på kjøkkenet, holde konserter og dansearrangement via sosiale medier, samt å undervise og forske i en stadig mer digitalisert verden.

Denne utgaven av Musikk og tradisjon er en samling frie artikler som viser en rik tematisk variasjon innen den norske folkemusikk- og folkedansforskningen.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.