Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver

Diverse forfattere

Sammendrag


Ingebjørg Lognvik Reinholdt: Stemmene i oss. Masterprosjekt i utøving, Norges musikkhøgskole, 2019 

Rikke Christine Roseng: «Den trur jeg også kom te å ville dø med meg» – et kunstnerisk utviklingsarbeid med hovedvekt på spørsmålet om autentisitet, gjennom praktisk bruk av Gjerdesamlingen. Masteroppgåve i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2019 

Guro Utne Salvesen: Hvor er tonen? Om å lære å synge toner utenfor et liketemperert system. Om tonalitet i norsk folkemusikk og ny musikk inspirert av den. Masteroppgave i utøving med teoretisk fordypning, Norges musikkhøgskole, 2019 

Sigrid Stubsveen: «En skulle levd før og en skulle levd nå» Om tolkning av arkivopptak og rollen som tradisjonsbærer og utøver i egen samtid. Masteroppgave i utøving med teoretisk fordypning, Norges musikkhøgskole, 2019 Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.