Musikk og tradisjon – «ikkje berre stensilerte lefser»

Sveinung Søyland Moen

Sammendrag


Når laget no rundar 70 år, er skriftserien ikkje meir enn 35, men arbeidet med skrifta har sidan starten av 1980-åra utvikla seg til å verta ei av dei vik-tigaste oppgåvene for laget. Nesten 200 artiklar med stor tematisk breidd er trykt i skrifta sidan starten, i tillegg til bokmeldingar, konferanserappor-tar, samandrag av masteroppgåver, med meir. Me vil her gi eit innblikk i innhaldet og historia til skriftserien.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.