Seminarene – vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt

Anne Svånaug Blengsdalen

Sammendrag


Man kan spørre seg om det har noen som helst hensikt å skrive historikken om seminarene i Norsk folkemusikklag (NFL). Det er vel ingen som kommer til å lese en slik artikkel? Så er det kanskje mest for innvortes bruk da, og for ettertida. For det er et spørsmål om NFL vil feire så mange jubileer i framtida, gitt den usikre økonomiske situasjonen. Da kan kanskje en artikkel, møysommelig stampet opp basert på program, referat, års-møtepapirer, brev, eposter m.m. fra NFLs arkiv bli en kilde for noen som vil skrive om en frivillig organisasjons liv og fall en gang i framtida. Så da får det stå til. Her kommer en detaljert redegjørelse for temaer, stedsvalg, innledere og deltakeroppslutning i de snart 40 årene NFL har arrangert sine årlige seminar. Som vi skal se, har seminarene vært en umistelig felles arena for forskere og utøvere.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.