Norsk folkemusikklag 70 år 1948–2018

Bjørn Aksdal

Sammendrag


Under et møte i Praha i 1928 ble Commission internationale des Arts et Traditions populaires (CIAP) etablert. Det var også flere folkemusikkfors-kere som deltok på dette møtet, og de ble samtidig enige om å danne en underavdeling av CIAP som skulle styrke samarbeidet over landegrensene når det gjaldt folkemusikkforskningen. Blant deltakerne finner vi Ole Mørk Sandvik (1875–1976), som var Norges representant. I de følgende årene arrangerte CIAP et årlig møte, og Sandvik var til stede under de aller fleste møtene. Deltakelsen fra de øvrige folkemusikkforskernes side var imidlertid noe variabel.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.