Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar

Diverse Forfattere

Sammendrag


Bjørn Aasheim: Om klangen i durspillet. Durspillets historie og konstruksjon. Samtaler med musikere, instrumentmakere og andre om hvorfor instrumentet klinger som det gjør

Rebecca Egeland: «I steva ligg hjarta til setesdølen». Masteroppgåve om dagens nystevtradisjon i Hylestad

Mads Kuraas: Tri spellmenn, tri grena. En systematisk undersøkelse og sammenligning av tre stilbærende spellemenn fra Brekkenområdet


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.