Konferanserapportar

Diverse Forfattere

Sammendrag


Norsk folkemusikklags seminar 2016: «Det dansar så lett gjennom lunden…» Balladene – musikken – melodiene      117

29th symposium of the ICTM Study Group on
Ethnochoreology

«Music – Gender – Activism: Transcultural Conversations».
The 9th Symposium of the ICTM Study Group on
Music and Gender

Cut & Paste: Dance Advocacy in the Age of Austerity
og ICTM Substudy Group of Movement Analysis

Musiketnologiskt seminarium

XXXII European Seminar in Ethnomusicology

Møte i UNESCO-konvensjonen for sikring av
immateriell kulturarv

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.