Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver og doktoravhandlingar

Diverse Forfattere

Sammendrag


Anne Svånaug Blengsdalen: Med Spil at betiene Alle og Eenhver. Stadsmusikantordningen i Norge 1660–1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien.

Nicoline Strandskogen Hofgaard: Tradisjon og forandring i nyere norsk folkemusikkpraksis

Anne Gravir Klykken: Voksruller og blåsang

Lars Erik Øygarden: Gjennom historisk sus. Innlæring av musikk frå ei voksrullkjelde


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.