Anne Margrete Fiskvik & Marit Stranden (red.): (Re)Searching the Field. Festschrift in honour of Egil Bakka

Ingar Ranheim

Sammendrag


Festskriftet er til ære for Egil Bakka og hans imponerande karriere, heiter det i forordet. Det har vorte trettitre artiklar, med emne frå ulike delar av verda og av dansefeltet. Felles for alle er at forfattarane på ein eller annan måte har arbeidt saman med Egil Bakka i eit eller anna prosjekt.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.