Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Musikk og tradisjon ønskjer å presentera breidda i norsk og skandinavisk folkemusikkforsking, og tar imot artiklar med ulike perspektiv på tradisjonell musikk og dans som eit breitt definert felt. Artiklane kan vera musikkvitskaplege i tradisjonell forstand, eller ha eit kultur- eller samfunnsvitskapleg utgangspunkt. Dei kan vera historisk orienterte eller setja søkjelys på samtida, og leggja til grunn empiriske og/eller teoretiske perspektiv.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Forord

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Annet

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Musikk og tradisjon er eit fagfellebasert vitskapleg tidsskrift. To eksterne fagfellar går igjennom tekstane for å sikra den faglege kvaliteten. Dei gir tilbakemeldingar til forfattarane for eventuelt å vidareutvikla artiklane. Fagfellane vil òg tilrå om artiklane skal trykkast eller ikkje.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

 

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...

 

Redaksjonen

Redaktør:
Sveinung Søyland Moen

Redaksjon:
Bjørn Aksdal, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim
Per Åsmund Omholt, Høgskolen i Sørøst-Norge, Rauland

 

Redaksjonsråd

Egil Bakka, NTNU, Trondheim
Jan-Petter Blom, Universitetet i Bergen
Tellef Kvifte, Høgskolen i Sørøst-Norge, Rauland
Dan Lundberg, Svenskt visarkiv, Stockholm
Niklas Nyqvist, Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa
Astrid Nora Ressem, Nasjonalbiblioteket, Oslo
Lisbet Torp, Musikmuseet, København

 

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i Musikk og tradisjon lisensiert under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.