Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Poetiske perspektiv på sakprosaSyntaktisk parallellisme som inngang til det poetiske i sakprosatekstar Sammendrag   PDF
Magnus Vårdal
 
Vol 99, Nr 2 (2007) Preposisjonsobjekt frå norrønt til moderne norsk Sammendrag   PDF
Tor Arne Haugen
 
Vol 104, Nr 1 (2012) Probabilistisk syntaktisk analys av engelska adjektiv i svensk tidningstext Sammendrag   PDF
Tomas Lehecka
 
Vol 99, Nr 2 (2007) Rök-steinen - noen runologiske og språklige overveielser Sammendrag   PDF
Michael P. Barnes
 
Vol 110, Nr 1 (2018) Redaktørskifte i Maal og Minne Sammendrag   PDF
Hans-Olav Enger
 
Vol 104, Nr 1 (2012) Referat fra årsmøte i Bymålslaget 2012 Sammendrag   PDF
Ruth Vatvedt Fjeld
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Rekonstruksjonar av norrøne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag Sammendrag   PDF
Else Mundal
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Resiproke subjekt Sammendrag   PDF
Torodd Kinn
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Respons til Else Mundal Sammendrag   PDF
Lasse C.A. Sonne
 
Vol 102, Nr 1 (2010) Runes and metrics Sammendrag   PDF
Michael Schulte
 
Nr 1 (2019) Segmentasjon eller motivert epentese? Sammendrag   PDF
Rune Røsstad
 
Vol 108, Nr 1 (2016) Semantisk metaspråk og skjematiske nettverk: Valenskonstruksjonar som tydingseiningar Sammendrag   PDF
Tor Arne Haugen
 
Vol 107, Nr 1 (2015) Sj-lyden på Vestlandet: 100 år med endringer Sammendrag   PDF
Per Sigmund Sævik Bøe
 
Vol 103, Nr 1 (2011) Slavica Rankovic, Leidulf Melve and Else Mundal (eds.): Along the Oral-Written Continuum. Types of Texts, Relations and Their Implications. Sammendrag   PDF
Stefka Georgieva Eriksen
 
Vol 108, Nr 1 (2016) So dansa me daa i Ring! – ‘Ormen Lange’ i Norge Sammendrag   PDF
Edit Bugge
 
Vol 99, Nr 2 (2007) Som ein ropar i skogen, får ein svar? Sammendrag   PDF
Reidunn Hernes
 
Vol 108, Nr 2 (2016) Spøkelsesfiske, makrellfotball og traktoregg: norske sammensetninger og konseptuell integrasjon Sammendrag   PDF
Tore Nesset
 
Nr 1 (2019) Språk i småbyen: varietet og variasjon Sammendrag   PDF
Jan Kristian Hognestad
 
Vol 100, Nr 1 (2008) Språket i smeltegryta. Doktordisputas ved NTNU Sammendrag   PDF
Randi Solheim
 
Vol 105, Nr 1 (2013) Språkleg tolking av ââ¬ÅDanmarkar bótââ¬Â Sammendrag   PDF
Leiv Olsen
 
Vol 105, Nr 2 (2013) Språkreformatoren Moltke Moe â eit hundreårsminne Sammendrag   PDF
Lars Vikør
 
Vol 106, Nr 2 (2014) Språksosiologi og norsk språkhistorieskriving Sammendrag   PDF
Gro-Renée Rambø
 
Vol 106, Nr 2 (2014) Sproget afhænger af stedet â om sprogforandring i virkelig tid i Jylland Sammendrag   PDF
Malene Monka
 
Vol 107, Nr 1 (2015) Stefka Georgieva Eriksen: Writing and Reading in Medieval Manuscript Culture. The Translation and Transmission of the Story of Elye in Old French and Old Norse Literary Contexts Sammendrag   PDF
Torfi H. Tulinius
 
Vol 106, Nr 1 (2014) Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge Sammendrag   PDF
Frans Gregersen
 
126 - 150 av 181 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>