Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Nr 1 (2015) Nokre sider ved det norske kasusbortfallet i seinmellomalderen Sammendrag   PDF
Ivar Berg
 
Vol 102, Nr 1 (2010) Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv Sammendrag   PDF
Agnete Nesset, Hilde Sollid
 
Vol 99, Nr 1 (2007) Norrön poetik och poesi Sammendrag   PDF
Karl Gunnar Johansson
 
Vol 104, Nr 1 (2012) Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525â1814). Minneskrift for Kjartan Ottosson. Redigert av Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr. Novus Forlag. Oslo 2011. (193 s.) Sammendrag   PDF
Bo Ralph
 
Vol 106, Nr 2 (2014) Norske talord i samisk tale i Guovdageaidnu Sammendrag   PDF
Nils Dannemark
 
Vol 100, Nr 2 (2008) Om ï¬Ârymskvida, tekstlån og tradisjon Sammendrag   PDF
Bernt Øyvind Thorvaldsen
 
Vol 100, Nr 2 (2008) Om å skrive språkhistorie ââ¬Ënedenfraââ¬â¢. Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700â1050 Sammendrag   PDF
Michael Schulte
 
Vol 102, Nr 2 (2010) Om demonstrativer Sammendrag   PDF
Svein Lie
 
Nr 2 (2015) Om mønsterbøker for brevoppsett i norsk mellomalder Sammendrag   PDF
Jan Ragnar Hagland
 
Vol 100, Nr 2 (2008) Om som og ordklasser Sammendrag   PDF
Svein Lie
 
Nr 1 (2016) Ord- og leddstilling i akkusativ med infinitiv i mellomnorsk Sammendrag   PDF
Endre Mørck
 
Vol 106, Nr 2 (2014) Oslos sosiolingvistiske utvikling, eller en typologisk framstilling av utviklinga i oslomål Sammendrag   PDF
Karien Stjernholm
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Plasseringa av subjekteti mellomnorske heilsetninger Sammendrag   PDF
Endre Mørck
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Poetiske perspektiv på sakprosaSyntaktisk parallellisme som inngang til det poetiske i sakprosatekstar Sammendrag   PDF
Magnus Vårdal
 
Vol 99, Nr 2 (2007) Preposisjonsobjekt frå norrønt til moderne norsk Sammendrag   PDF
Tor Arne Haugen
 
Vol 104, Nr 1 (2012) Probabilistisk syntaktisk analys av engelska adjektiv i svensk tidningstext Sammendrag   PDF
Tomas Lehecka
 
Vol 99, Nr 2 (2007) Rök-steinen - noen runologiske og språklige overveielser Sammendrag   PDF
Michael P. Barnes
 
Vol 104, Nr 1 (2012) Referat fra årsmøte i Bymålslaget 2012 Sammendrag   PDF
Ruth Vatvedt Fjeld
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Rekonstruksjonar av norrøne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag Sammendrag   PDF
Else Mundal
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Resiproke subjekt Sammendrag   PDF
Torodd Kinn
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Respons til Else Mundal Sammendrag   PDF
Lasse C.A. Sonne
 
Vol 102, Nr 1 (2010) Runes and metrics Sammendrag   PDF
Michael Schulte
 
Nr 1 (2016) Semantisk metaspråk og skjematiske nettverk: Valenskonstruksjonar som tydingseiningar Sammendrag   PDF
Tor Arne Haugen
 
Nr 1 (2015) Sj-lyden på Vestlandet: 100 år med endringer Sammendrag   PDF
Per Sigmund Sævik Bøe
 
Vol 103, Nr 1 (2011) Slavica Rankovic, Leidulf Melve and Else Mundal (eds.): Along the Oral-Written Continuum. Types of Texts, Relations and Their Implications. Sammendrag   PDF
Stefka Georgieva Eriksen
 
101 - 125 av 162 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>