Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 102, Nr 2 (2010) Martin Skjekkeland: Språk og samfunn i endring. Ein studie av tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling Sammendrag   PDF
Arne Torp
 
Vol 99, Nr 1 (2007) Målgranskaren Ivar Aasen. Tekster av Ivar Aasen i eit verk på ti band Sammendrag   PDF
Kjell Venås
 
Vol 110, Nr 2 (2018) Mellom Aasen og Hægstad. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. Sammendrag   PDF
Knut E. Karlsen, Eli Bjørhusdal
 
Vol 103, Nr 1 (2011) Metafor og metonymi: personkarakteriserende sammensatte substantiv i norsk Sammendrag   PDF
Tore Nesset
 
Vol 110, Nr 1 (2018) Metakonstruksjonssammensetninger Sammendrag   PDF
Tore Nesset
 
Vol 110, Nr 1 (2018) Metodiske aspekter ved etymologisk forskning belyst med åtte problematiske ord Sammendrag   PDF
Harald Bjorvand
 
Vol 105, Nr 1 (2013) Michael P. Barnes: Runes. A Handbook Sammendrag   PDF
Karin Fjellhammer Seim
 
Vol 103, Nr 2 (2011) Minneord om professor Einar Lundeby (1914â2011) Sammendrag   PDF
Kjell Ivar Vannebo
 
Vol 100, Nr 2 (2008) Navneskikken i Trøndelagsregionen i senmiddelalderen Sammendrag   PDF
Audun Dybdahl
 
Vol 99, Nr 1 (2007) Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling Sammendrag   PDF
Klaus Johan Myrvoll
 
Vol 107, Nr 1 (2015) Nokre sider ved det norske kasusbortfallet i seinmellomalderen Sammendrag   PDF
Ivar Berg
 
Vol 102, Nr 1 (2010) Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv Sammendrag   PDF
Agnete Nesset, Hilde Sollid
 
Vol 110, Nr 1 (2018) Norm og røyndom – tilhøvet mellom fastsett og operativ norm i nynorsk Sammendrag   PDF
Stig J. Helset
 
Vol 99, Nr 1 (2007) Norrön poetik och poesi Sammendrag   PDF
Karl Gunnar Johansson
 
Vol 104, Nr 1 (2012) Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525â1814). Minneskrift for Kjartan Ottosson. Redigert av Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr. Novus Forlag. Oslo 2011. (193 s.) Sammendrag   PDF
Bo Ralph
 
Vol 106, Nr 2 (2014) Norske talord i samisk tale i Guovdageaidnu Sammendrag   PDF
Nils Dannemark
 
Vol 100, Nr 2 (2008) Om ï¬Ârymskvida, tekstlån og tradisjon Sammendrag   PDF
Bernt Øyvind Thorvaldsen
 
Vol 100, Nr 2 (2008) Om å skrive språkhistorie ââ¬Ënedenfraââ¬â¢. Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700â1050 Sammendrag   PDF
Michael Schulte
 
Vol 102, Nr 2 (2010) Om demonstrativer Sammendrag   PDF
Svein Lie
 
Vol 107, Nr 2 (2015) Om mønsterbøker for brevoppsett i norsk mellomalder Sammendrag   PDF
Jan Ragnar Hagland
 
Vol 100, Nr 2 (2008) Om som og ordklasser Sammendrag   PDF
Svein Lie
 
Vol 110, Nr 1 (2018) Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk Sammendrag   PDF
Kristin Melum Eide, Arnstein Hjelde
 
Vol 108, Nr 1 (2016) Ord- og leddstilling i akkusativ med infinitiv i mellomnorsk Sammendrag   PDF
Endre Mørck
 
Vol 106, Nr 2 (2014) Oslos sosiolingvistiske utvikling, eller en typologisk framstilling av utviklinga i oslomål Sammendrag   PDF
Karien Stjernholm
 
Vol 101, Nr 1 (2009) Plasseringa av subjekteti mellomnorske heilsetninger Sammendrag   PDF
Endre Mørck
 
101 - 125 av 181 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>