1.
Nesset T. Metafor og metonymi: personkarakteriserende sammensatte substantiv i norsk. MOM [Internett]. 11. februar 2013 [sitert 3. oktober 2023];103(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/334